Grow Center İnkişaf Mərkəzində seminar

Grow Center İnkişaf Mərkəzində “IT-də istiqamət seçimi və Beynalxalq Sertifikatlar” mövzusunda seminar verdik. Seminardan bir neçə şəkli sizlə bölüşürük.

Bundan sonra isə Educators.Pro ilə Grow Center İnkişaf Mərkəzi əməkdaşlıq üçün razılaşdılar.