Educators.Pro Training Center peşəkar komandası ilə artıq aşağıdakı IT xidmətləri göstərməyə başlamışdır:*Fiziki serverlərin qurulması, onların sazlanması və idarə edilməsi

*Əməliyyat sistemlərinin quraşdırılması, onlarda çıxan problemlərin aradan qaldırılması

*Şirkət işinin səmərəli və düzgün təşkil olunması üçün IT tərəfdən lazım olan bütün server rolların qurulması

*Virtual infrastrukturun qurulması, sazlanması və idarə edilməsi

*Virtual serverlərin qurulması, onların sazlanması və idarə edilməsi

*Daxildə və buludda elektron poçt xidmətlərinin qurulması

*Saxlanc avadanlıqlarının qurulması

*Şirkət daxilində olan bütün sistemlərin və məlumatların ehtiyat nüsxələrinin çıxarılması

*İstifadəçi fayllarının saxlanması üçün file serverin qurulması, sazlanması, nəzarət edilməsi

*İnfrastrukturun şəbəkə layihəsinin hazırlanması və onun qurulmasının təşkili

*Təhlükəsizlik divarlarının qurulması və sazlanması

*Kənardan qoşulmaların təhlükəsiz şəkildə təmin olunması

*İP telefoniya sisteminin qurulması

*Müxtəlif saytların hazırlanması

*Proqramların yığılması

*Verilənlər bazasının qurulması və sazlanması

*Texniki xidmət dəstəyinin göstərilməsi

Ələavə məlumat üçün info@educators.pro ünvanına yaza bilərsiniz.